Sportsko pravo

Razvoj sporta i sve veća politička i ekonomska uloga sporta unutar društva u posljednjem periodu znači i neposredan razvoj i širenje sportskog prava. Sportsko pravo se kao samostalna grana prava u posljednje vrijeme sve aktivnije razvija i postaje sve prisutnije u djelokrugu rada advokata, pri čemu je razvoj istog neodvojivo povezan sa tzv. tradicionalnim pravnim oblastima, kao što su ugovorno, poresko, radno i odštetno pravo. Veliki uticaj na razvoj posebnog pravnog područja predstavlja činjenica da sport ima kako u okviru društvenog, tako i u okviru pravnog poretka specifičan položaj, koji je prije svega posljedica autonomnog položaja određenih sportskih organizacija, u okviru kojih važe autonomna pravila, a ona neposredno utiču na položaj određenog subjekta i njegova prava u odnosu sa drugima. U našoj advokatskoj kancelariji nudimo pravno savjetovanje i zastupanje sportista, sportskih klubova i drugih entiteta koji djeluju u oblasti sporta.

Lokacija i kontakt

Naša kancelarija se nalazi u strogom centru Ljubljane, preciznije u Palati „Evropa“, primerku historicističke arhitekture arhitekte Carla Tietz-a, inače također jednog od arhitekata bečkog Ringa.

Neposredna blizina svih značajnih sudskih, upravnih i drugih institucija omogućava nam da efikasno ostvarujemo interese naših klijenata.

Odvetniška družba Andrić o.p. – d.o.o.
Slovenska cesta 47
1000 Ljubljana, Slovenija

tel: +386 1 43 00 310
fax: +386 1 43 00 320

email: info@andric.si

© Andric 2017