Pogoji uporabe

Ti pogoji določajo pravila uporabe za vse spletne strani na naslovih http://www.podjed.si ali http://www.andric.si (v nadaljevanju: spletno mesto). Obiskovalec spletnega mesta soglaša z njihovo uporabo v trenutku, ko vstopi na spletno mesto.

 1. Spletno mesto
  Uporaba spletnega mesta je namenjena informiranju obiskovalcev. Imetnik spletnega mesta skrbi za resničnost, ažurnost in kakovost spletnega mesta. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne napake na spletnem mestu ali za pravilnost podatkov.
  Odločitve, ki jih obiskovalec sprejme v sklopu uporabe spletnega mesta, so izključno njegove.
  Vsebina spletnega mesta ali omenjenih pogojev je lahko kadarkoli podvržena spremembam, ki začnejo veljati hkrati z objavo na svetovnem spletu.
 2. Zasebnost
  Spletno mesto podatke o obiskovalcih prejema v nezaščiteni elektronski obliki, zato so lahko dostopni tretjim, nepooblaščenim osebam.
  Obiskovalci so sami odgovorni za zaščito svojih občutljivih podatkov.
 3. Avtorske pravice
  Vse avtorske pravice v zvezi s predmetnim spletnim mestom si pridrži imetnik domene. Sleherna uporaba spletnega mesta, ki ni v skladu z njegovim namenom, je prepovedana.
 4. Pravo in pristojnost
  O vseh morebitnih sporih v zvezi z uporabo spletnega mesta odločajo izključno sodišča v Ljubljani.
  Za uporabo predmetnega spletnega mesta veljajo izključno zakoni Republike Slovenije.

Lokacija in kontakt

Naše pisarne se nahajajo v mestnem jedru Ljubljane, točneje v Palači “Evropa”, ki je primer historicistične arhitekture arhitekta Carla Tietza, ki je bil eden izmed arhitektov dunajskega Ringa.

Neposredna bližina vseh pomembnih sodnih, upravnih in drugih ustanov nam omogoča učinkovito uveljavljanje interesov naših strank.

Odvetniška družba Andrić o.p. – d.o.o.
Slovenska cesta 47
1000 Ljubljana, Slovenija

tel: +386 1 43 00 310
fax: +386 1 43 00 320

email: info@andric.si

© Andric 2017