Finančno pravo

Ponujamo pravno svetovanje pri pridobivanju vseh vrst finančnih sredstev kakor tudi pri prestrukturiranju finančnih obveznosti. Ključni del finančnega prava je prav urejanje razmerij med posojilodajalci in posojilojemalci, s tem je neločljivo povezano tudi svetovanje v zvezi z instrumenti zavarovanja plačil, kot so zastavne pravice, poroštva, menice in podobno. Stranke zastopamo v sporih s področja meničnega prava kot tudi v sodnih ali zunajsodnih postopkih za izterjavo terjatev ali obrambo pred neupravičenimi terjatvami tretjih oseb.

Strokovnjaki, ki pokrivajo področje finančnega prava:

Lokacija in kontakt

Naše pisarne se nahajajo v mestnem jedru Ljubljane, točneje v Palači “Evropa”, ki je primer historicistične arhitekture arhitekta Carla Tietza, ki je bil eden izmed arhitektov dunajskega Ringa.

Neposredna bližina vseh pomembnih sodnih, upravnih in drugih ustanov nam omogoča učinkovito uveljavljanje interesov naših strank.

Odvetniška družba Andrić o.p. – d.o.o.
Slovenska cesta 47
1000 Ljubljana, Slovenija

tel: +386 1 43 00 310
fax: +386 1 43 00 320

email: info@andric.si

© Andric 2017